Va Pu Kale Quotes.

Va Pu Kale Quotes On life In Marathi | Images | Good thoughts
Va Pu Kale Quotes.

जगाचा निरोप घेताना माणूस इथून काहीही नेऊ शकत नाही ह्यावर माझा विश्वास नाही....

आयुष्यभर ठसठस असलेली पण न सांगता येणारी असंख्य दुःख तो आपल्या बरोबर नेतो.

Download

Va Pu Kale Quotes.

माणूस अपयशाला भीत नाही . अपयशाचं खापर फोडायला काहीच नाही मिळालं तर ?

याची त्याला भीती वाटते .

Download

Va Pu Kale Quotes.

पहिला श्वास घेतला तेव्हाच मृत्यूला आमंत्रण दिलंय. जीवनाची हीच गम्मत आहे.

आपण प्रतिक्षणी मारतो आणि म्हणतो , 'जगतोय '.

Download

Va Pu Kale Quotes on life in marathi.

ड्रिंक्स असतातच , पण नशा असतेती सहवासाची

आणि किक चढतेती गप्पांची.

Download

Va Pu Kale Quotes on life in marathi.

पाऊस अनेक ठिकाणी एकाच वेळेस पडत असला तरी ,

प्रत्येकाचं भिजणं वेगळं असत.

Download

Va Pu Kale Quotes on life in marathi.

कुठेही हिशोब न ठेवता ,

जी गणिताप्रमाणे नेमकेपणा देते ती मैत्री .

Download

Va Pu Kale Quotes on life in marathi.

पूजे साठी कुणी फुलं घेतो , कुणी सुवर्ण घेतो.

स्वतःच्या कुवतीप्रमाणे जो तो समाधान निवडतो.

Download

Va Pu Kale Quotes on life in marathi.

मन मारून मिठीत जगण्यापेक्षा,

मन मोकळे करायला मिळालेली कुशी अधिक सुरक्षित ...

Download

Va Pu Kale Quotes on life in marathi.

आपलं कुणी अनुकरण किंवा द्वेष करायला लागलं कि,

समजावं आपला उत्कर्ष होतोय.

Download

Va Pu Kale Thoughts In Marathi

Va Pu Kale Quotes on life in marathi.

भूक आहे तेवढ खाणे ही प्रकृती,

भूक आहे त्यापेक्षा खाणे ही विकृती

आणि वेळप्रसंगी स्वतः उपाशी राहून

दुसऱ्याची भूक भागवणे ही संस्कृती...

Download

Va Pu Kale Quotes on life in marathi.

संसार असाच असतो.

लाकडाचा धूर डोळ्यात जातो म्हणून चूल पेटवायची थांबवायचं नसतं.

दरी निर्माण झाली म्हणजे आपण खोल जायचं नसतं. ती पार करायची असते....

Download

Va Pu Kale Quotes on life in marathi.

आयुष्यात समंजस जोडीदार आणि गुणी संपत्ती लाभली की ,

धकधकाची वाटचाल सरळ वाटते. निखारे सौम्य होतात,

काट्यांची टोक बोथट होतात आणि सार सोपं होऊन जात....

Download

Va Pu Kale Quotes on life in marathi.

कोणताही स्वार्थ नसतो तेव्हाच माणूस शांतपणे इतरांच्या समस्या ऐकतो.....

Download