Inspirational Thoughts In Marathi Language

Inspirational Thoughts  For Successful Life In Marathi Language

Marathi Motivational Quotes

Inspirational Thoughts In Marathi Language

जगाचा निरोप घेताना माणूस इथून काहीही नेऊ शकत नाही ह्यावर माझा विश्वास नाही....

आयुष्यभर ठसठस असलेली पण न सांगता येणारी असंख्य दुःख तो आपल्या बरोबर नेतो.

Download

Inspirational Thoughts In Marathi Language

परिथिती गरीब असली तरी चालेल

पण विचार भिकारी नसावेत

Download

Inspirational Thoughts In Marathi Language

तुमच्या भयाला समोर जा आणि

तुमच्या मर्यादा नष्ट करा

Download

Inspirational Thoughts In Marathi Language

प्रयत्न असे करा की ज्या दिवशी तुम्ही हराल

त्या दिवशी जिंकणाऱ्या पेक्षा जास्त चर्चा तुमची झाली पाहिजे.

Download

Inspirational Thoughts In Marathi Language

बदल घडवल्याशिवाय प्रगती होऊ शकत नाही . आणि ज्यांना स्वतःच मन बदलता येत नाही ,

ते कशातच बदल घडवू शकत नाही.

Download